Bolig

Plejehjemmet Møllestien

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Aarhus Kommune i forbindelse renovering og omdannelse af eksisterende Plejehjemmet Møllestien. Opgaven omfatter tidlig brugerinddragelse og indledende bygningsmæssig potentialeafklaring forud for endeligt valg af renoverings- og omdannelsesscenarier for samlet ca. 8.000 m2.

KUNDE
Aarhus Kommune
Tidsplan
Forventet realisering 2022-2025

Fremtidens Plejecenter Møllestien vil således kunne samle flere generationer under samme tag

Opgaven omfatter derudover udarbejdelse af materiale forud for udbud, gennemførelse af totalentreprise- og investerudbud samt kontraktstyring under udførelse.

I disponeringen af de fremtidige plejeboliger, lægger det Aarhus Kommune særligt på sinde, at etablere boliger med en høj grad af hjemlighed. Der er derfor afgørende, at denne tilgang gennemsyrer projektet og de beslutninger der tages, da der skal være et fokus på, at det er beboerens hjem der skabes. Dette gør sig gældende i alle emner fra den overordnede disponering, til detailindretning, materialevalg, belysning, inventar mm.

Aarhus Kommune ønsker samtidigt med gennemførelsen af en modernisering af bygningen at styrke bygningens flerfunktionelle anvendelse, hvorfor at projektet også omfatter et salg af byggeretter til ungdomsboliger i eksisterende uudnyttet tagrum.

Fremtidens Plejecenter Møllestien vil således kunne samle flere generationer under samme tag og bliver et naturligt samlingssted i lokalområdet. Den attraktive placering skaber et grundlag for attraktive boliger for både unge og æl-dre, hvor beboerne bliver en aktiv del af byens liv, lige udenfor vinduerne.

Til gennemførelse af bygherrerådgivningsopgaven er tilknyttet underrådgiver arkitektfirmaet rasmusrasmus ApS og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!