Ydelser & kompetencer

Vi tilbyder helhedsorienteret bygherrerådgivning i alle projektets faser.

Vores bygherrerådgivning baseres først og fremmest på kvalitet og effektivitet i samspillet med kunden, hvor vi i samarbejdet med kunden sammensætter et team, der kompetencemæssigt matcher opgaven bedst muligt.

01.

BISGAARD | EJSING tilbyder helhedsorienteret bygherrerådgivning overfor private og offentlige bygherrer i alle projektets faser. Fra de indledende overvejelser – strategi og beslutning – til projektets realisering og afslutning. Opgaverne kan eksempelvis omfatte:

  • Analyser, beslutningsgrundlag og procesledelse.
  • Udbud af tjenesteydelser og entrepriser.
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer og byggeprogrammer.
  • Projektledelse, kvalitets- og kontraktstyring.

02.

BISGAARD | EJSING kan ved hjælp af business-cases, mulighedsstudier og behovsanalyser tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som kan give kunden svar på de økonomiske-, tidsmæssige-, organisatoriske- , udbudstekniske- og fysiske konsekvenser ved at realisere projektet. Beslutningsgrundlaget kan relatere til:

  • Analyse af demografiske- og funktionelle behov.
  • Mulighedsstudier, grundstudier, placeringsstudier etc.
  • Areal- og lokaleoptimeringsstudier.
  • Finansieringsmodeller.

03.

I denne fase sikrer BISGAARD | EJSING, at projektkrav, ønsker og aftalebetingelser formuleres ud fra bygherrens strategi, og således at der sikres et optimalt grundlag for dialog og inddragelse af de parter (typisk arkitekter, ingeniører og entreprenører), som kontraktligt skal medvirke til projektets gennemførelse.

BISGAARD | EJSING vil her udover opstille strategier og modeller for opgavens konkurrenceudsættelse, og herefter rådgive kunden i forhold til den model der på bedste måde optimere økonomi, proces, kvalitet og tid indenfor de givne rammer.

CUBO/Danø

Menu

Velkommen tilbage!