Om os

Vi tror på, at et samarbejde altid kan være gensidigt værdiskabende.

Vores rådgivning tager afsæt i hvad der skaber mest værdi for kunden. Derfor tilbyder vi ikke kun bestemte eller traditionelle rådgiverpakker. Vores rådgivning baseres på at rådgive kunden i de faser, hvor vores rådgivning skaber mest værdi.

Vores historie

Firmaet udspringer af rådgivningsfirmaet Bascon, der i foråret 2016 blev opkøbt af COWI. BISGAARD | EJSING er etableret med det formål at skabe et bredere udbud af bygherrerådgivning baseret på et tværgående samarbejde med andre rådgivere, entreprenører og leverandører til gavn for offentlige og private bygherrer.

Søren Ejsing og Tue Bisgaard Jensen har de seneste 15 år løst en lang række bygherrerådgivningsopgaver for kommuner og boligselskaber i relation til analyser, beslutningsgrundlag, udbudsopgaver, samt realisering af bygge- og anlægsopgaver.

Der er tillige udført opgaver for selvejende institutioner (gymnasier), regioner og private investorer. Begge har flere års erfaring fra bygherreorganisationer.

01.

Faglighed

“Vi har den faglige og processuelle ballast, der skal til for at levere bygherrerådgivning i forbindelse med analyse- beslutning og realisering.

Dog er det vores tilgang, at ballasten først og fremmest skaber værdi i et samarbejde med kunden, hvor kundes viden og kompetencer inddrages i den bedst mulige opgaveudfoldelse.”

02.

Rådgivning

“Vores rådgivning tager afsæt i hvad der skaber mest værdi for kunden. Derfor tilbyder vi ikke kun bestemte eller traditionelle rådgiverpakker. 

Vores rådgivning baseres på at rådgive kunden i de faser, hvor vores rådgivning skaber mest værdi. På den måde yder vi den rådgivning vi helst vil tilbyde – den for kunden og projektet bedste.”

03.

Samarbejde

“Vi tror på, at et samarbejde altid kan være gensidigt værdiskabende. Derfor vil vi i vores rådgivning til kunden være nysgerrig, lyttende og udfordrende, hvilket vi mener, er en forudsætning for den læring og udvikling, der understøtter det bedste samarbejde, og de innovative og succesfulde projekter.”

Velkommen tilbage!