Dorte Mandrup

Bolig

Håndværkskollegiet i Herning

BISGGARD|EJSING er bygherrerådgiver for BRFfonden og dennes Fond For Håndværkskollegier, der opfører en række nye og innovative håndværkskollegier, hvor det er målet, at kollegierne skal udtrykke en særlig høj kvalitet i forhold arkitektur, funktion og materialer.

KUNDE
Fonden For Håndværkskollegier
Tidsplan
Indflytning i 2025

"Håndværkskollegiet er en hyldest til håndværkstraditionerne"

Med de nye håndværkerkollegier ønsker fonden at ”skabe rammer for dem, der skaber rammer for os”, dvs. de unge, som tager en håndværksmæssig uddannelse indenfor byggeri. Samtidig ønsker Fonden, at kollegierne skal medvirke til at styrke respekten og et positivt image omkring håndværksfagene, tiltrække flere unge til uddannelserne og derigennem medvirke til at sikre, at det fremtidige behov for dygtige håndværkere i Danmark kan opfyldes af kvalificeret arbejdskraft. Derfor er Håndværkskollegiet et tilbud til mennesker der er motiverede, engagerede og ambitiøse ift. deres faglige og personlige udvikling.

Dette andet og dette kollegie der opføres på et engareal umiddelbart syd for Herningsholm Erhvervsskole tager afsæt i et konkurrenceforslag udarbejdet af Dorte Mandrup, MOE og Kristine Jensen Landskab. Konkurrenceforslaget er inspireret af Hernings særlige- og mangeårige fokus på skabelsen af ikonagtige byggerier. Kollegiet skal etableres som et tilsvarende ikon, hvor det store ellipseformede tag danner en klar figur i landskabet, og det indre cirkulære rum bliver et nyt landskabssamlingsrum for hele bydelen. Den store form brydes op af 4 store portåbninger, der kobler sig til et overordnet stisystem i området.

Den cirkulære og ovale form udtrykker konkurrenceprogrammets ønske om at signalere fællesskab mellem håndværksfagene. ”Håndværkskollegiet er en hyldest til håndværkstraditionerne, der også trækker tråde ind i arkitektfaget. Det gode håndværk fremmer den gode arkitektur. Projektet er en unik mulighed for både at opdyrke nye kreative løsninger og styrke respekten omkring håndværksfagene ved at skabe gode og smukke rammer, hvor håndværkslærlinge kan lære af hinanden, danne stærke fællesskaber og udvikle deres talent.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!