Bolig

Nye almene boliger i bydelen Åbyen

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for den almene boligorganisation Al2bolig i forbindelse med realiseringen af en ny afdeling 129 i en del af nyopført karréebebyggelse i Åbyhøjbydelen Åbyen – Åbyen etape II.

KUNDE
Al2bolig
Tidsplan
Ibrugtagning 2022

Afdeling 129 tilbyder beboerne attraktive tagterrasser og et levende gårdrum

Al2boligs afdeling 129 andrager samlet 9.480 m2 familieboliger af varierende størrelse samt såkaldte ”små billige boliger”. Projektet gennemføres efter den delegerede bygherremodel, hvor Bisgaard|Ejsing har bistået Al2bolig igennem alle byggeriets faser, herunder med udarbejdelse af kontraktgrundlag, gennemførelse af forhandlinger og kontraktstyring under projektering og udførelse.

Bydelen Åbyen ligger som en integreret del af Åbyhøj, som et bindeled mellem bydelen og de grønne arealer mod Aarhus Å med opholds- og passagemulighed for alle. Al2boligs byggeri er disponeret i området med god sammenhæng til områdets faciliteter og midtbyen, og med offentlige stiforbindelse igennem karréebebyggelsen trækkes bylivet og den bynære fornemmelse helt tæt på beboerne i karréen.

Åbyens etape II er i høj grad inspireret af de klassiske brokvarterer. Det nye “brokvarter” bliver et boligkvarter med erhvervslejemål og butikker ”integreret” i boligkarréerne og centreret omkring et henholdsvis bytorv og et ”kvarterstorv”.

Afdeling 129 tilbyder beboerne attraktive tagterrasser og et levende gårdrum, som vil fremstå grønt og indbydende til både ophold og aktiviteter for karréens beboere. Langs karréens indadvendte facader placeres private terrasser for stueetagens beboere, hvilket skaber en god overgang til gårdens halvoffentlige arealer.

Realiseringen af byggeriet gennemføres af JCN bolig A/S med tilknyttede underrådgivere Luplau og Poulsen ApS, AFRY Åf Buildings Denmark P/S og Sweco Danmark A/S.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!