Pluskontoret Arkitekter A/S

Bolig

24 nye familieboliger i Ikast

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Ikast Andelsboligforening i forbindelse med realiseringen af 24 nye familieboliger på “Bowlinggrunden” i Ikast.

KUNDE
Ikast Andelsboligforening
Tidsplan
Ibrugtagning 2024

Arkitektonisk tilpasning til byen

Ikast Andelsboligforening opfører 24 nye familieboliger på ”Bowlinggrunden” i Ikast. Byggeriet placeres på en grund beliggende på hjørnet af Nørregade og Frejasgade, hvor der i mange år lå et bowlingcenter – deraf navnet ”Bowlinggrunden”. Det nedslidte bowlingcenter er revet ned, og grunden er klar til at det nye byggeri kan opføres.

Byggeriet kommer til at udgøre overgangen mellem etagebyggerier mod syd og det tekstilindustrielle kulturmiljø mod nord. En fællesnævner for hele nærmiljøet er, at rød tegl på facader og tage præger bybilledet. Byggeriet opføres ligeledes med facader i rød tegl med spil og røde sadeltage. Der anvendes samme, røde aluminiumsbeklædning på taget og på den øverste etage, så facadeudtrykket varieres, og så taget kommer til at udgøre en større andel af facadeudtrykket, ligesom på de mindre, omkringliggende huse.

Byggeriet opføres som to separate bygninger, så facadelængde og skala tilpasses omgivelserne. Samtidig betyder opdelingen, at der slippes lys ind mellem bygningerne, og ankomst kan ske fra flere sider, så byggeriet åbner sig op og fremstår imødekommende fra alle sider.

Ikast Andelsboligforenings administrationslokaler placeres i stueplan mod Nørregade, og kommer som en pendant til de gamle butiksfacader til at give byliv i stueetagen. Administrationen får dermed den mest bymæssige placering, og ankomstpladsen foran bliver et lille byrum, der danner overgang mellem offentligt og privat uderum.

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Ikast Andelsboligforening og har bistået med udbudsproces samt bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Totalentreprisen varetages af Thomas Andersen A/S med Pluskontoret Arkitekter A/S og DAI A/S som underrådgivere.

Byggeriet tages i brug i 2024.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!