Odder Kommune

Administration, sundhed og erhverv

Nyt sundhedshus i Odder

BISGGARD|EJSING er bygherrerådgiver for Odder Kommune i forbindelse med opførelse af et nyt sundhedshus i Odder. Sundhedshuset er ca. 4.400 m2 og opføres i VitaPark, der tidligere rummede Odder Centralsygehus.

KUNDE
Odder Kommune
Tidsplan
Forventes taget i brug i 2023

Arkitekturen afspejler den omkringliggende bebyggelse

I 2012 købte Odder Kommune hele området med bygninger og park af Region Midt, og siden har Odder Kommune udviklet området, bl.a. med opførelsen af det nye sundhedshus som en del af udviklingen. Placeringen i det sundhedsfaglige miljø skaber muligheder for faglig synergi med de øvrige lejere i VitaPark. Sundhedshuset er højt beliggende i området og placeret mellem den grønne park og en lille sø og kommer med sine fire etage til at stå som et pejlemærke i VitaPark.

Sundhedshuset er tegnet af Friis & Moltke, og arkitekturen afspejler den omkringliggende bebyggelse med facader i røde teglsten og sadeltag. Der er arbejdet med at skabe et levende og imødekommende sundhedshus, hvor sammenhænge mellem ude og inde er tydelig. De store vinduer i facaden giver dagslys til bygningen og visuel forbindelse til det øvrige VitaPark.

Sundhedshuset samler en række funktioner, for at styrke det nære sundhedsvæsen og kommer til at indeholde tre lægeklinikker, akut- og korttidspladser samt faciliteter til træning og genoptræning.

KG. Hansen er totalentreprenør med Friis & Moltke og Niras som rådgivere.
Sundhedshuset forventes taget i brug i 2023.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!