Administration, sundhed og erhverv

Horsens Ny Rådhus

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Horsens Kommune i forbindelse med flytning af eksisterende rådhusfunktion fra Horsens midtby, til det tidligere VIA University College beliggende Chr. M. Østergaards Vej, Horsens.

KUNDE
Horsens Kommune
Tidsplan
Realisering 2021-2023

Rådhuset skaber rigtig gode rammer for mødet mellem borgere, medarbejdere og politikere.

Renoverings- og omdannelsesopgaven Horsens Ny Rådhus gennemføres i et kombineret Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) og klassisk totalentreprise. Bisgaard|Ejsing bistår Horsens Kommune i forbindelse med den fysiske realisering af projektet, hvor opgaven blandt andet omfatter kontraktstyring og teknisk bygherrerådgivning.

Rådhusets flytning til Chr. M. Østergaards Vej er en følge af en beslutning truffet af byrådet i marts 2017 om at gennemføre en større rokade (Campusrokaden). Rokaden gør det muligt at skabe nye rammer for Kommunens medarbejdere i nyrenoverede og moderne kontorfaciliteter. Rådhusets flytning til VIAs bygninger på Chr. M. Østergaards Vej er en anledning til at skabe en arbejdsplads, der understøtter moderne arbejdsformer og krav til samarbejde, videndeling og interaktion i lang større grad end det eksisterende rådhus.

Det nye rådhus skaber rigtig gode rammer for mødet mellem borgere, medarbejdere og politikere.
Borgerne får på det nye rådhus adgang til et stort fællesområde, som bliver indrettet til at møde borgerne med respekt, på lige fod og i øjenhøjde.

Renoveringsopgavens fysiske realisering varetages af Casa A/S med tilknyttede underrådgivere ERIK arkitekter A/S og SWECO Danmark A/S.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!