Illustration af Arkitektfirmaet Friis Andersen

Børn, unge og undervisning

Ny daginstitution i Præstø

BISGGARD|EJSING er bygherrerådgiver for Vordingborg Kommune i forbindelse med projektet Ny daginstitution i Præstø.

KUNDE
Vordingborg Kommune
Tidsplan
Ibrugtagning 2024

Den nye institution skal understøtte en tidssvarende pædagogik af høj kvalitet

Ny daginstitution i Præstø er en ny Svanemærket daginstitution til ca. 230 børn fra 0 til 6 år, med et bruttoareal på ca. 1.800 m2 på en stor naturgrund i Præstø. Institutionen erstatter byens nuværende institutioner der i dag delt på tre matrikler. Formålet med en ny og samlet institutioner, foruden at øge kapaciteten, at skabe en tidssvarende institution med et miljømæssigt og ressourceudnyttelsesmæssigt perspektiv.

Den nye institution skal understøtte en tidssvarende pædagogik af høj kvalitet og give det enkelte barn en tryghed og en overskuelighed i et inspirerende miljø. Institutionen består af seks fingre der fremstår som selvstændige bygninger set fra legepladsen, men fra indgangssiden opleves som én bygning – én daginstitution. Der er i projektet opnået støtte fra Realdania til udarbejdelse af tiltag, der øger den klimamæssige bæredygtighed i projektet.

Institutionen er tegnet og projekteret af Arkitektfirmaet Friis Andersen og MOE. Projektet udbydes i fagentrepriser og forventes afleveret i efteråret 2023.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!