ARKITEKTFIRMAET FROST LARSEN A/S

Børn, unge og undervisning

Bendixminde – Ny daginstitution i Odder Kommune

BISGGARD|EJSING er bygherrerådgiver for Odder Kommune i forbindelse med opførelse af en ny daginstitution i Bendixminde.

KUNDE
Odder Kommune
Tidsplan
Ibrugtagning 2023

Byggeriet certificeres til DGNB-Sølv

Odder Kommune opfører en ny daginstitution i det nye byudviklingsområde ”Bendixminde” i den nordvestlige del af Odder Kommune. Etablering af det nye byudviklingsområde er en del af kommuneplanens indsatsområde omkring udvikling af nye bydele, udstykninger og boligområder, som etableres med fokus på liv og kvalitet, og som placeres i landskabet mellem grønne kiler og vand.

BISGAARD|EJSING har bistået Odder kommune med udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud i totalentreprise, konkurrenceafvikling, bedømmelse, kontrahering, samt bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfaserne.

HØGH & SØNBERG er totalentreprenør med ARKITEKTFIRMAET FROST LARSEN A/S og SWECO som underrådgivere.
Bygningen består af en klynge mindre huse med sadeltagsprofil, som omkranses af tilhørende udearealer med bl.a. udekøkken og bålhytte. Daginstitutionen kommer til at rumme i alt 112 børn fordelt på både vuggestue og børnehave.

Facadebeklædningen består af varmebehandlet træ fra Finland, og der er arbejdet med facadeproduktets sammensætning, således at den primære facadebeklædning fremstår sort, i samhørighed med nicher og vinduesbånd, som udføres i rå, varmebehandlet beklædning.

Byggeriet certificeres til DGNB-Sølv og tages i brug i 2023.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!