Illustration af Grandville

Byudvikling, anlæg og klimasikring

Vejlby Vest

BISGGARD|EJSING er udbuds- og bygherrerådgiver for boligselskabet ALBOA og Aarhus Kommune i forbindelse med projektet ” ”Fremtidens Vejlby Vest”.

KUNDE
Aarhus Kommune
Tidsplan
Forventet realisering 2022-2025

ALBOA og Aarhus Kommune afholder en fælles konkurrence

Vejlby Vest er et særligt alment boligområde i Aarhus. Et boligområde der har en lang og stærk historie som et attraktivt boligområde, og som er funderet på et helt særligt fællesskab. Området står nu i en ny situation med bygninger, der skal renoveres, og udfordringer der skal håndteres. Der er derfor behov for at gentænke kvarteret og sikre, at det fremadrettet bliver et attraktivt og blandet bykvarter i Aarhus. Et kvarter som både kan fastholde nuværende beboere og tiltrække nye familier.

ALBOA og Aarhus Kommune afholder en fælles konkurrence, hvor målet er at finde frem til en helhedsplan der kan danne fundamentet for næste version af Vejlby Vest. En plan som både respekterer og bygger videre på kvarterets største kvaliteter, og som samtidig skaber nye muligheder. Konkurrencen skal bl.a. vise, hvordan nye almene boliger (som erstatning for de eksisterende 67 atriumhuse) og nye private boliger, tilsammen kan medvirke til at Vejlby Vest bliver et mangfoldigt og levende bykvarter.

Konkurrencen forventes afsluttet medio 2022 hvor der indgås kontrakt med en totalrådgiver der skal varetage udførelsen af de almene boliger, og bistå med teknisk rådgivning i forbindelse med den videre bearbejdning af helhedsplanen.

Lignende projekter:

Velkommen tilbage!