Bygherrerådgivning

Ydelser & kompetencer

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

BISGAARD | EJSING tilbyder helhedsorienteret bygherrerådgivning overfor private og offentlige bygherrer i alle projektets faser. Fra de indledende overvejelser – strategi og beslutning – til projektets realisering og afslutning. Opgaverne kan eksempelvis omfatte:

  • Analyser, beslutningsgrundlag og procesledelse
  • Udbud af tjenesteydelser og entrepriser
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer og byggeprogrammer
  • Projektledelse, kvalitets- og kontraktstyring
Analyse og beslutning

Analyse og beslutning

BISGAARD | EJSING kan ved hjælp af business-cases, mulighedsstudier og behovsanalyser tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som kan give kunden svar på de økonomiske-, tidsmæssige-, organisatoriske- , udbudstekniske- og fysiske konsekvenser ved at realisere projektet. Beslutningsgrundlaget kan relatere til:

  • Analyse af demografiske- og funktionelle behov
  • Mulighedsstudier, grundstudier, placeringsstudier etc.
  • Areal- og lokaleoptimeringsstudier
  • Finansieringsmodeller
Realisering

Realisering

I denne fase sikrer BISGAARD | EJSING, at projektkrav, ønsker og aftalebetingelser formuleres ud fra bygherrens strategi, og således at der sikres et optimalt grundlag for dialog og inddragelse af de parter (typisk arkitekter, ingeniører og entreprenører), som kontraktligt skal medvirke til projektets gennemførelse.

BISGAARD | EJSING vil her udover opstille strategier og modeller for opgavens konkurrenceudsættelse, og herefter rådgive kunden i forhold til den model der på bedste måde optimere økonomi, proces, kvalitet og tid indenfor de givne rammer.

KOMPETENCEOMRÅDER

Søren Ejsing

Søren Ejsing

Teknikumingeniør, (B) M.IDA

Søren har en jobmæssig baggrund som tømrer, rådgivende ingeniør, teknisk chef i en almen boligorganisation og de seneste 9 år som bygherrerådgiver i Bascon. Som bygherrerådgiver har Søren medvirket til at gennemføre både kommunale, almene og private projekter – fra indledende strategier, beslutningsgrundlag, programmering, udbud, konkurrencer etc. og frem til kontraktstyring under projekternes projektering og udførelse. I relation til bygherrerådgivning for privat byggeri kan nævnes det 94 meter høje boligbyggeri La Tour Tower i Aarhus Nord og omdannelsen af Budolfi Plads i Aalborg via et kommunalt investorudbud. De kommunale bygherrerådgivningsopgaver omfatter bl.a. skolebyggeri, rådhus/administrationsbyggeri, plejeboligbyggeri, institutioner m.v. – først og fremmest for de jyske kommuner. Der udover har Søren som bygherrerådgiver medvirket i almene nybyggerier, renoveringer og helhedsplaner for boligselskaber i Aarhus, Viborg, Vejle, Aabenraa og Nyborg. Sørens primære funktion på opgaverne har været gennemgående projektledelse fra den indledende planlægning og frem til aflevering.

Tue Bisgaard Jensen

Tue Bisgaard Jensen

Cand. merc. jur

Tue har mere end 20 års erfaring som bygherrerådgiver fra ansættelse i offentlig og privat virksomhed, heraf flere år som afdelingsleder. Han har uanset projektets karakter fungeret som projektleder og tovholder i de projekter han har været beskæftiget med. Som eksempel kan nævnes Energirenovering af 650 ejendomme i Aarhus Kommune, opførelse af privat domicil for Handelsbanken og Delacour, Nyt Rådhus i Viborg, rådhusanalyser og business cases samt ca. 50 projekter indenfor støttet byggeri. Hans kompetencer har ekstra tyngde i de indledende projektfaser (omfattende analyser, beslutningsgrundlag, udbud og bedømmelse) og som gennemgående projektleder i forhold til kontraktstyring. Fokus er bygherren og det at tilvejebringe det nødvendige grundlag for dennes beslutninger og målopfyldelse. Dette med en inddragende og værdibaseret lederskabsstil med respekt for alle projektets parter.