Bygherrerådgivning

Nyheder

28. november 2020

Nu er vi 5 – Ny medarbejder hos BISGAARD | EJSING

BISGAARD | EJSING er flyttet i større lokaler på Aarhus Havn, og her er der blevet plads til medarbejder mere.  Pr. 1. november 2020 har vi ansat bygherrerådgiver Karin Pape-Larsen.

Karin er 39 år og har tidligere været ansat hos Bygningsstyrelsen. Karin er udannet arkitekt og hun skal med sine kompetencer være med til at styrke virksomheden i dens fortsatte udvikling.

Vi glæder os til et spændende og udviklende samarbejde med Karin, som i første omgang skal bistå med at løse opgaver for BRF Fonden, Middelfart Kommune, Odder Kommune og Aarhus Kommune.

28. november 2020

Coast 2 Coast Climate Challenge – Thyborøn Kanal og Vestlig Limfjord

Projektet Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord er et delprojekt i det store regionale EU-LIFE-projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).

Ordregiver er et PARTNERSKAB bestående af samtlige vestlige kommuner og forsyningsselskaber langs den vestlige Limfjord.

BISGAARD|EJSING har hjulpet ordregiver med at beskrive projektets indhold, tid og økonomi samt afgrænse tilhørende rådgiverydelser.

Projekt og ydelse er blevet præciseret gennem en konkurrencepræget dialog med de udvalgte rådgiverteams.

Formålet har været at finde et rådgiverteam med tværfaglige kompetencer der kan udarbejde et skitseprojekt for et anlæg som er estimeret til 700 mio. kr. Rådgiverteamet har også til opgave at fremkomme med plan for finansiering.

Opgaven er løst i perioden juni – november 2020

29. september 2020

BISGAARD | EJSING flytter i nye kontor-omgivelser på Aarhus Havn

Efter fire gode år i Rosenkrantzgade, hvor det hele startede, rykker BISGAARD | EJSING nu teltpælene op.

Vi er flyttet i fantastiske nye rammer i Libaugade på havnen i Aarhus C –  med udsigt til både Dokk1, Domkirken og Kampmanns Toldbod.

Vi glæder os til at vise de nye omgivelser frem for kunder, samarbejdspartnere og venner.

 

2. september 2019

Nyt Søbad for Skanderborg Kommune

I mange år har der været et ønske om at skabe et nyt Søbad i Skanderborg, med det formål at skabe et nyt samlingspunkt i byen, som knytter byen og søen tættere sammen. Intentionen er at skabe nye fællesskaber på søen med et torv rettet mod både organiseret og selvorganiseret idræt og kultur. Formålet er at tilføre byen og Byparken et attraktivt søbad og torv for Skanderborgs borgere og turister. Søtorv består af følgende 3 delprojekter:

– En udvidelse af Kulturhuset, som er under udførelse og forventes afleveret juli 2019
– Etablering af ”Kulturløberen” som den pladsdannelse der forbinder Kulturhuset og Søbadet
– Etablering af Søbadet

BISGAARD | EJSING bistår Skanderborg Kommune med at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre en totalentreprisekonkurrence for Søbadet og Kulturløberen.
Konkurrencen forventes gennemført efteråret 2019.

17. juli 2019

Nye boliger ved havnen i Horsens

Området ved det tidligere Jernlager og NOPA-grunden ved det nordlige fjordindløb i Horsens udvikles til 70.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv, dagligvarebutik og den første etape af en 30 m bred kanal, der skærer sig smukt igennem området.

BISGAARD | EJSING bistår investorerne i de 2 delprojekter ”Kanalhusene” og ”Annex Huset” med bygherrerådgivning og kontraktstyring under projektering og udførelse, herunder i et samarbejde med Thorntoft og Mortensen, som er udvikler og totalentreprenør for det samlede område.

Kanalhusene omfatter 9.000 m2 boligareal og parkeringskælder, der fordeles på 3 boliglænger med i alt 90 attraktive boliger med udkig mod den nye kanal og fjorden. Boliglængerne har “udhæng” ud over det nye kanalforløb, hvilket medvirker til at skabe et unikt og maritimt boligmiljø.

Annex Huset er en del af områdets centralt placerede karrébebyggelse, der indeholder boliger, dagligvarebutik og øvrigt erhverv. Annex Huset omfatter 3.600 m2 boligareal til udlejning, der fordeles på 44 velindrettede boliger orienteret mod det nye maritime område.

Projekterne afleveres i 2020.

9. december 2018

BISGAARD | EJSING leverer bygherre- og konkurrencerådgivning til BRFfonden ifbm. nyt håndværkskollegium

BRFfonden ønsker at skabe rammer for de unge, som tager en håndværksmæssig uddannelse indenfor byggeri: ”Vi ønsker at skabe rammer for dem, der skaber rammerne for os”. Med afsæt i dette ønske, skal BISGAARD | EJSING levere bygherre- og konkurrencerådgivning til planlægningen af 4-5 nye håndværkerkollegier inklusiv undervisningsfaciliteter.

Med henblik på at garantere det fremtidige behov for dygtige håndværkere og kvalificeret arbejdskraft i Danmark, skal disse kollegier styrke respekten og det positive image omkring håndværksfagene og dermed tiltrække flere unge til uddannelserne.

Kollegierne, som er et tilbud til engagerede og ambitiøse mennesker, er de første af sin slags i Danmark, og skal placeres flere forskellige steder i landet. Det første kollegie forventes placeret i Horsens.

For yderligere oplysninger tilgå referencer

9. august 2018

Ny medarbejder hos BISGAARD | EJSING – velkommen til bygherrerådgiver Lisa Gedsø Askanius

BISGAARD EJSING kan fejre endnu et år på bagen med en ny ansættelse. Denne gang kan vi med stor glæde byde velkommen til bygherrerådgiver Lisa Gedsø Askanius

Lisa er 36 år og har tidligere været ansat som bygherrerådgiver hos COWI. Lisa er udannet civilingeniør med speciale indenfor Urban Design, og hun skal med sine kompetencer inden for udbud, udbudsstrategi og udbudsrådgivning være med til at styrke virksomheden og dens fortsatte udvikling.

Vi glæder os til et spændende og udviklende samarbejde med Lisa, som i første omgang skal bistå med at løse udbudsopgaver for Varde Kommune, Struer Kommune og CASA.

14. november 2017

Nyt blod på Rosenkrantzgade – velkommen til bygherrerådgiver Morten Toftegaard Hansen

BISGAARD | EJSING har nu være i gang i et års tid, hvilket vi kan fejre med en nyansættelse og en række spændende opgaver.

Vi er glade for og stolte over, at vi har fået ansat bygherrerådgiver og ingeniør Morten Toftegaard Hansen, som skal medvirke til at styrke udviklingen af vores af virksomhed. Morten er 31 år, og kommer fra en stilling som bygherrerådgiver i Cowi. Mortens ansættelse medvirker samtidig til en mindre, og måske tiltrængt, reduktion af gennemsnitsalderen i virksomheden.

Morten skal hjælpe til med at løse flere af de nye opgaver i kraft af sine allerede brede kompetencer indenfor byggeri og anlæg. Morten skal bl.a. hjælpe til med at løse opgaver i forbindelse med renoveringen af Brabrand Boligforenings afdeling 1 og 2 (Hans Brogesparken og Søvangen), den nye Multiarena for Arena Randers, Kanalhusene i Horsens for Dansk Boliginvest samt udbudsopgaver for DN Group, CASA og ØsterBo i Vejle.

1. september 2016

To erfarne bygherrerådgivere starter ny virksomhed

Rosenkrantzgade 23 vil fra den 1. september 2016 danne ramme for en ny rådgivervirksomhed i Århus. BISGAARD | EJSING er etableret af de 2 erfarne bygherrerådgivere Søren Ejsing og Tue Bisgaard Jensen, med henholdsvis en ingeniørmæssig og økonomisk/juridisk baggrund. Firmaet udspringer af rådgivningsfirmaet Bascon, der i foråret 2016 blev opkøbt af COWI. De 2 indehaveres kompetencer spænder vidt fra den indledende analyse og beslutningsgrundlag til det færdige byggeri. En af BISGAARD | EJSINGs første opgaver er for hotelejer Jens Richard Pedersen, der påtænker at opføre ”La Tour Tower” tegnet af 3XN.

”Vi tror på, at markedet søger mindre bygherrerådgivningsvirksomheder, der kan levere dedikeret, effektiv og professionel bygherrerådgivning under konkurrencedygtige vilkår”

”Vi tror på, at vi med vores kombinerede juridiske, økonomiske og tekniske baggrund kan tilføre opgaverne høj kvalitet”

”Vi tror på, at vi via vores samarbejde med eksterne fagspecialister kan levere høj fagteknisk kvalitet, og samtidig en kvalitet der tænkes ud af boksen”

BISGAARD | EJSING vil bidrage til et større udbud af bygherrerådgivning og vil understøtte et værdiskabende samarbejde med andre rådgivere, entreprenører og leverandører til gavn for både bygherrer og slutbrugere.