Bygherrerådgivning

Nyheder

2. september 2019

Nyt Søbad for Skanderborg Kommune

I mange år har der været et ønske om at skabe et nyt Søbad i Skanderborg, med det formål at skabe et nyt samlingspunkt i byen, som knytter byen og søen tættere sammen. Intentionen er at skabe nye fællesskaber på søen med et torv rettet mod både organiseret og selvorganiseret idræt og kultur. Formålet er at tilføre byen og Byparken et attraktivt søbad og torv for Skanderborgs borgere og turister. Søtorv består af følgende 3 delprojekter:

– En udvidelse af Kulturhuset, som er under udførelse og forventes afleveret juli 2019
– Etablering af ”Kulturløberen” som den pladsdannelse der forbinder Kulturhuset og Søbadet
– Etablering af Søbadet

BISGAARD | EJSING bistår Skanderborg Kommune med at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre en totalentreprisekonkurrence for Søbadet og Kulturløberen.
Konkurrencen forventes gennemført efteråret 2019.