Bygherrerådgivning

Nyheder

17. juli 2019

Nye boliger ved havnen i Horsens

Området ved det tidligere Jernlager og NOPA-grunden ved det nordlige fjordindløb i Horsens udvikles til 70.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv, dagligvarebutik og den første etape af en 30 m bred kanal, der skærer sig smukt igennem området.

BISGAARD | EJSING bistår investorerne i de 2 delprojekter ”Kanalhusene” og ”Annex Huset” med bygherrerådgivning og kontraktstyring under projektering og udførelse, herunder i et samarbejde med Thorntoft og Mortensen, som er udvikler og totalentreprenør for det samlede område.

Kanalhusene omfatter 9.000 m2 boligareal og parkeringskælder, der fordeles på 3 boliglænger med i alt 90 attraktive boliger med udkig mod den nye kanal og fjorden. Boliglængerne har “udhæng” ud over det nye kanalforløb, hvilket medvirker til at skabe et unikt og maritimt boligmiljø.

Annex Huset er en del af områdets centralt placerede karrébebyggelse, der indeholder boliger, dagligvarebutik og øvrigt erhverv. Annex Huset omfatter 3.600 m2 boligareal til udlejning, der fordeles på 44 velindrettede boliger orienteret mod det nye maritime område.

Projekterne afleveres i 2020.